แจ้งเตือน! ห้ามสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีอื่น นอกจากที่ทางเวปไซต์ได้แจ้งไว้กับสมาชิกเท่านั้น เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างให้สมาชิกโอนเงินไปให้ โดยใช้ชื่อบัญชีมิจฉาชีพ  ธ.ไทยพาณิชย์ 649-236-0729 สหรัฐ รัตนากร   เน้นย้ำห้ามโอนโดยเด็ดขาดทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านโอนเงินไปบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีทีมงาน
RM0001 RM0002 RM0003
123456 123456 123456

1.   ผู้ที่ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซด์และมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2.   สมาชิกต้องรักษา Username และ Password อย่างดีและไม่นำไปใช้งานร่วมกับผู้อื่น ทางทีมงานขอ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากมีผู้อื่นเข้ามากระทำการใดๆ ใน Username นั้นๆ
3.   สมาชิกจะต้องทราบกฏ-กติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์หลังจาก การ Login เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา ของเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แล้ว
4.   ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไม่ทำความเข้าใจในกฏ-กติกาของท่าน สมาชิกเอง
5.   ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของ Username เท่านั้น
6.   สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง และตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และมีหน้าที่แจ้งต่อทีมงาน
7.   ในกรณีที่เครดิตไม่ครบจำนวน โดยแจ้งแก่ทีมงานก่อนการเดิมพันภายใน 24 ชม. และต้องมีหลักฐานการ ฝากเงินประกอบด้วยเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดหรือไม่มีหลักฐานการฝากเงินประกอบ ทางทีมงานขอ ระงับสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆ ใน Username ของท่าน ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องแจ้งต่อทีมงานในทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี
8.   ทางทีมงานจะยึดถือ ข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หาก ท่านต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆเกี่ยวกับรายการ เดิมพัน ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลดล็อค Username การ Reset Password ทั้งหมดนี้สมาชิก จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงานจะไม่ดำเนินการ ใดๆ ตามความร้องขอของท่าน
9.   หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยการ Login เข้าระบบ และ ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง หรือแจ้งให้ทีมงานรับทราบ
10.   ทางทีมงาน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจาก ตัวอุปกรณ์ หรือการสื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง
11.   ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อสมาชิกที่ใช้ Username ร่วมกัน เพราะถือเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่ ได้ทำการตกลงกันมาอย่างดีแล้ว โดยให้ดำเนินไปตามกฏข้อ 3 ข้างต้น
12.   ถ้า Account ของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก Account ไปได้ทันที
หน้าต่อไป >>
X
X
X
X ! เนื่องจากปัญหาทางด้านโครงข่ายภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ทางเวปไซต์ เกิดความบกพร่อง
บางประการ ทางทีมงานจึงต้องปิดระบบเพื่อปรับปรุง